ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η οικογένεια ΒΑΓΙΑΣ από το 1928 δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας ελαιολάδου, και τα τελευταία 5 χρόνια ασχολείται με την επεξεργασία και εμπορία της εδώδιμης ελιάς.

Πρωτεργάτης της επιχείρησης υπήρξε ο Παναγιώτης Βάγιας και αποτέλεσε πρότυπο για τους δυο του γιους , που σήμερα είναι συνεχιστές του έργου του με σεβασμό και αγάπη στη παράδοση για την ελιά.